Αλλαγή στο Meta description από την Google. Πόσοι είναι οι επιτρεπόμενοι χαρακτήρες πλέον?

Αλλαγή στο Meta description από την Google

Εδώ και λίγες μέρες (κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς παρά μόνο η google) η google έχει αλλάξει το μέγεθος το rich snippets και εμφανίζει περισσότερο περιεχόμενο πλέον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει και το μέγεθος του meta description που μπορεί να έχει μια ιστοσελίδα και το ποιο θα είναι ιδεατό από άποψη πλήθους χαρακτήρων. Η google όπως δήλωσε στο επίσημο Blog της το έκανε για να μπορούν οι χρήστες να έχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που θα επισκεφθούν και να κρίνουν καλύτερα σε ποια ιστοσελίδα θα κάνουν κλικ.

Η αλλαγή στους χαρακτήρες meta

Η αλλαγή που έγινε είναι ότι από τους 160 χαρακτήρες πλέον η google επιτρέπει στην περιγραφή των αποτελεσμάτων της 230 χαρακτήρες. Φυσικά αυτό θα έχει επίδραση στο seo.  Βέβαια ποια θα είναι η επίδραση είναι φυσικά πολύ νωρίς να το δούμε. Κάτι που δίνεται η δυνατότητα να κάνουν πλέον όλοι οι seo experts είναι να εμπλουτίσουν της meta description έτσι ώστε αυτές να γίνουν πιο περιγραφικές και να προσελκύσουν περισσότερες χρήστες.

Μετά από 1 με 2 μήνες θα δούμε την επίδραση της παραπάνω κίνησης της google καθώς και περισσότερες αλλαγές που έκανε η google στον αλγόριθμό της. Σε αυτό το σημείο εκτός από τις παραπάνω αλλαγές πρέπει να τονίσουμε την αλλαγή που έκανε ο Firefox και πλέον κάνει την google παντοδύναμη καθώς ο firefox πλέον χρησιμοποιεί την μηχανή αναζήτησης της google αντί για το yahoo. Πλέον η google απομακρύνεται πολύ περισσότερο από κάθε ανταγωνιστή της.

Τέλος άλλο ένα σημείο που πρέπει να αναφερθούμε είναι το γεγονός ότι η  google με το νέο της update για mobile first index τιμωρεί τις ιστοσελίδες που δεν είναι mobile friendly και έχουν αργά loading times. Έτσι εκτός από το  penalty στις mobile συσκευές (σκεφτείτε πλέον ένα 60% κάνει αναζήτηση με mobile συσκευές) για αναζητήσεις υπάρχει και penalty στα desktop αποτελέσματα. Όσοι δεν έχετε υιοθετήσει ακόμα το responsive design είναι καιρός να το κάνετε και μάλλον πολύ γρήγορα.

Πρόσφατα άρθρα