Πόσες Πληροφορίες Δημιουργούνται κάθε Λεπτό ?

ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΗ ΚΑΒΑΛΑ

Η δημιουργία ιστοσελίδων , η κατασκευή προγραμμάτων πληροφορικής, ακόμα και η δημιουργία ενός εγγράφου word προϋποθέτουν την “δημιουργία” πληροφορίας. Ακόμα και τα email συνιστούν μια τέτοια πράξη. Στην σύγχρονη εποχή το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας κυκλοφορεί μέσω καλωδίων ή οπτικών ινών. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο είναι η δημιουργία άρθρων μέσω του wordpress σε ιστοσελίδες! Δείτε το παρακάτω infographic και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας!

ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΗ ΚΑΒΑΛΑ

Πρόσφατα άρθρα