Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ HTML5 ΣΤΟ SEO

html5_seo

Η html5 μπαίνει σιγά  σιγά στην ζωή μας .  Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι browsers εντάσσουν προδιαγραφές της html5 στην φαρέτρα τους! H html5 γίνεται ακόμα πιο σημαντική και χρήσιμη όσο το responsive design εισέρχεται στις ιστοσελίδες. Είναι πολύ σημαντική όμως η html5 για καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης;

html5

Φυσικά και η σωστή χρήση της html  δίνει αξία στο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας και βελτιώνει το seo . Πως όμως η html5 δίνει καλύτερα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης?

Το μεγαλύτερο όφελος της html5 είναι ότι δημιουργεί δομημένο περιεχόμενο δηλαδή ότι ένα έγγραφο τώρα μπορεί να χωριστεί σε περιοχές όπως sidebar, header και footer.  Έτσι με την δημιουργία περιοχών μπορούν οι μηχανές αναζήτησης να προσδιορίσουν ευκολότερα ποιο θα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστοσελίδας.

Περισσότερα για την  html5

Για παράδειγμα ένα κομμάτι της ιστοσελίδας το οποίο θα περιέχεται στο <article> element επιτρέπει στις μηχανές αναζήτησης να καταλάβουν ότι αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι της σελίδας. Στον αντίποδα οι πληροφορίες που βρίσκονται μέσα στο <footer> δεν θεωρούνται τόσο σημαντικές και το keyword destiny της συγκεκριμένης περιοχής δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο.

Με το <section> μπορούμε να έχουμε πολλές κεφαλίδες μέσα στην ίδια σελίδα . Για να γίνουμε πιο κατανοητοί σκεφτείτε μια σελίδα που έχει 3 sections . Εάν δεν ήταν η σελίδα μας γραμμένη σε html5 τότε θα έπρεπε να υπάρχει λόγο seo ένα μόνο H1  tag. Εάν όμως η σελίδα μας είναι γραμμένη σε HTML5 , μπορεί το κάθε section να έχει το δικό της H1 tag!

Τέλος όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε το στοιχείο <nav> κάνει τις μηχανές αναζήτησης να καταλαβαίνουν που και ποιο είναι το μενού της ιστοσελίδας μας! Ενώ το header είναι σημαντικό γιατί περιέχει συνήθως το logo και τον τίτλο της ιστοσελίδας μας.

Έτσι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η επίδραση της Html5 αναμένεται να είναι μεγάλη  και  να κάνει το seo πιο εξειδικευμένο!

Πρόσφατα άρθρα