Πολλές φορές θέλουμε να εγκαταστήσουμε 2 ή περισσότερα analytics accounts σε ένα και μόνο site. Όσο έυκολο είναι να εγκαταστήσουμε ένα και μόνο analytic account τόσο δύσκολο είναι να εγκαταστήσουμε 2 ή περισσότερα σε μια ιστοσελίδα. Οι οδηγίες της google νομίζουμε ότι περισσότερο μπορούν να σας μπερδέψουν παρά να σας βοηθήσουν καθώς θεωρεί η google…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →