Βλέπετε πολλές εταιρείες στο facebook είτε να κάνουνε post στο facebook πολύ συχνά είτε να φτάνουνε στο άλλο άκρο και να μην κάνουνε post όσο πρέπει. Αυτό μας οδήγησε στο να ψάξουμε πόσο συχνά πρέπει οι εταιρείες που αναλαμβάνουμε τις campaign τους να κάνουνε post. Στο τέλος του άρθρου έχουμε ένα whitepaper που αναλύει πόσες…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →