Σε όλα τα προγράμματα των ΕΣΠΑ είναι βασική απαίτηση πως αν κατασκευαστεί μια ιστοσελίδα πρέπει να είναι συμβατή βάση του πρότυπου WCAG 2.0 για ΑΜΕΑ.   Η ύπαρξη μιας τέτοιας ιστοσελίδας διευκολύνει της πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες , οι οποίο μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα σας με εύκολο τρόπο. Μια ιστοσελίδα που έχει…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →