Παρακάτω ακολουθεί το 4ο video της σειράς tutorial για την angular 2. Σε αυτό θα ασχοληθούμε με το τι είναι στην Angular 2 ένα service και πως να το χρησιμοποιούμε. Angular 2 Services Video Tutorial VIDEO