Το θέμα της ταχύτητας της ιστοσελίδας έχει να κάνει με το πόσο ευχαριστημένος είναι ένας χρήστης με την ιστοσελίδα στην οποία μπαίνει και με το γεγονός ότι είναι πιο πιθανό κάποιος να πραγματοποιήσει μια ενέργεια σε μια γρήγορη ιστοσελίδα (π.χ. μια αγορά σε ένα e-shop). Όπως είπαμε και σε προηγούμενο άρθρο μια γρήγορη ιστοσελίδα δίνει…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →