Εδώ και λίγες μέρες (κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς παρά μόνο η google) η google έχει αλλάξει το μέγεθος το rich snippets και εμφανίζει περισσότερο περιεχόμενο πλέον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει και το μέγεθος του meta description που μπορεί να έχει μια ιστοσελίδα και το ποιο θα είναι ιδεατό από άποψη πλήθους χαρακτήρων. Η…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →