Τι είναι το Google Earth Για όσους δεν το γνωρίζουν (που δεν νομίζω ότι είναι και πολλοί), το Google Earth είναι ένα app το οποίο προσφέρει εικόνες και πληροφορίες από δορυφορικές φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, στοιχεία GIS και από πολλές πηγές σε επάλληλα στρώματα (που τα ονομάζει «επίπεδα» – στα αγγλικά levels), με σημαντική ευκολία χρήσης. Τελικά…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →