Η ασφάλεια στις μέρες μας είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει. Για να επιτύχουμε την ασφάλεια σε ιστοσελίδες που είναι βασισμένες στο wordpress μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα : 1) Προστασία του WP-Config.php Ανοίξτε το .htaccess αρχείο στον κεντρικό φάκελο του WP σας και βάλτε τον παρακάτω κώδικα: order allow,deny deny from all  2) Απενεργοποίηση του…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →