Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την είναι τα lifecycles στην Angular 4 (το update από την angular 2 είναι πλέον η angular 4) .  Με λίγα λόγια τα lifecycles είναι προσφερόμενες σε εμάς ας το πούμε συναρτήσεις από την angular έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε τα components σε διάφορα στάδια της “ζωής” τους…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →