Η Web-mate προχώρησε στην κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος της TsiplakidisGas. Το e-shop ακολουθεί το responsive design έτσι ώστε να είναι βελτιστοποιημένο από άποψη χρόνου και προσαρμογής σε όλες τις κινητές συσκευές και τα tablet. Το Design του  e-shop καθώς και του λογοτύπου ανατέθηκε από τον κ. Τσιπλακίδη στην εταιρεία μας και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →