Στην web-mate  συνεχώς κοιτάμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και επικροτούμε τις ωραίες και σωστά δομημένες δουλειές. Παρακάτω παραθέτουμε 5 ιστοσελίδες οι οποίες μας κάνανε εντύπωση τόσο λόγο της σχεδίασης τους αλλά και λόγο της λειτουργικότητας τους! 1. http://inhabit.thisismedium.com/ 2.http://pushkin-plyushkin.com/ 3.http://html5readiness.com/ 4.http://www.iamjamie.co.uk 5.http://www.newzealand.com/int/ Αυτές οι ιστοσελίδες πιστεύουμε ότι δείχνουν το τι μπορεί κάποιος να επιτύχει με την html5 as χωρίς την χρήση της “παλιάς…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →